ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოს 2004 წლიდან ზრდას

პოლუსზე დამონტაჟებული პოტენციური ტრანსფორმატორი