ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოს 2004 წლიდან ზრდას

ხაზის ტიპი მიმდინარე ტრანსფორმატორი