ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოს 2004 წლიდან ზრდას

ბოძზე დამონტაჟებული დენის ტრანსფორმატორი