ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოს 2004 წლიდან ზრდას

20-35 კვ მიმდინარე ტრანსფორმატორი