ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოს 2004 წლიდან ზრდას

10 კვ Currnet ტრანსფორმატორი